Υπηρεσιεσ​

Σας παρουσιάζουμε με περισσότερες λεπτομέριες τις 5 διαφορετικές υπηρεσίες που προσφέρουμε που ίσως καλύψουν την δικιά σας ανάγκη.

 

Εκπαιδευσεισ

Προσφέρουμε εκπαιδεύσεις πάνω σε θέματα εφαρμοσμένης οικολογίας και σε θέματα που αφορούν τις ομάδες (συγκρούσεις, επικοινωνία, αποφάσεις κτλπ). Επικεντρωνόμαστε στην μη-τυπική εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα νέων, ωστόσο έχουμε εμπειρία με εκπαιδεύσεις και σε εφήβους.

Τομείς εκπαίδευσεις:
Εφαρμοσμένη οικολογία: έδαφος, διαχείριση νερού και διάβρωση, συντροπική καλλιέργεια, καλλιέργεια μονοετών, σπόροι κ.α.
Ομάδες: Διευκόλυνση (facilitacion), συγκρούσεις, επικοινωνία, εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσεις (σοσιοκρατία), κοινωνική περμακουλτούρα, εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα (αποανάπτυξη) κ.α

 

 

Σχεδιασμοσ

Ο σχεδιασμός περμακουλτούρας αφορά την τοποθέτηση στοιχείων στο χώρο και τον χρόνο με τον πιο αποτελεσματικό και αναγεννητικό τρόπο.

Προσφέρουμε σχεδιασμούς με βάση της αρχές της περμακουλτούρας. Ο σχεδιασμός αφορά την αποτύπωση του οράματος του πελάτη σε συνδιασμό με τις γνώσεις του Community Lab. Περιελαμβάνει τα βήματα υλοποίησης του, τις υλικοτεχνικές απαιτήσεις και ένα κατά προσέγγιση προϋπολογισμό για την υλοποίηση του. Οι πελάτες παραλαμβάνουν πλήρη σχεδιασμό και στήριξη στην υλοποίηση του στην αρχή του. Για στήριξη σε βάθος χρόνου, δέστε την υπηρεσία “Συμβουλετυική”.

Σε αυτή την υπηρεσία ακολουθούνται εργαλεία της περμακουλτούρας όπως sector analysis, input-output, zoning κ.α.

Συμβουλευτικη

Προσφέρουμε συμβουλευτική για ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη στο εγχείρημα τους. Είτε αυτό έχει να κάνει με την γη και την καλλιέργεια, είτε έχει να κάνει με ένα κοινωνικό/κοινοτικό εγχείρημα. Η συμβουλετυική αφορά την οργάνωση του εγχειρήματος, στήριξη στον σχεδιασμό και παρακολούθηση του εγχειρήματος είτε εξ αποστάσεως είτε με επιτόπιες επισκέψεις.

Σε αυτή την υπηρεσία χρησιμοποιούνται εργαλεία mentoring, μη βίαιη επικοινωνία, σοσιοκρατία κ.α.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

Προσφέρουμε διευκόλυνση των διαδικασιών μία ομάδας. Επικεντρωνόμαστε στον τομέα της λήψης αποφάσεων, του δημιουργικού χώρου (για την εύρεση νέων ιδεών και οράματος) και την συνοδεία δημιουργίας τη δομής της οργάνωσης. Για κάθε τέτοια διαδικασία χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία της διευκόλυνσης όπως διερεύνηση του πεδίου, καταγραφή αναγκών, δημιουργία δομής κ.α.

Η υπηρεσία αυτή αφορά είτε μεμονωμένες συναντήσεις μία ομάδα είτε τον σχεδιασμό μίας σειράς συναντήσεων συνοδείας μίας ομάδας.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

Εαν έχετε μία ιδεά για μία εκπαίδευση ή θέλετε να καταθέσετε αίτηση για κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία είτε να την αναλάβουμε πλήρως. Η εκπαίδευση ή το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις αξίες του community lab.

Έχουμε ειδικότερα εμπειρία στα προγράμματα Erasmus + KA1 και σε διόργανωση Permaculture Design Courses.

Ενδιαφερεστε για καποια υπηρεσια μασ;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ