Κοινωνική Περμακουλτούρα

Βιωσιμότητα:

Κάτι είναι βιώσιμο όταν μπορεί να επαναλαμβάνεται αιωνίως.

Προσωπική βιωσιμότητα είναι η ικανότητα να διατηρούμε τους/τις εαυτούς/ες μας: τα επίπεδα ενέργειας μας, την υγεία μας και την σύνδεση με τα όνειρα και το όραμα μας, με τους άλλους ανθρώπους και με την πνευματικότητα/ουτοπία μας. 

Κοινωνική βιωσιμότητα:

Όταν το κοινωνικό σύστημα που μελετάται μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των μελών της και ταυτόχρονα το όραμα και τις ανάγκες του ίδιου του συστήματος και δεν βλάπτει τα στοιχεία που το απαρτίζουν (π.χ. με ψυχολογικά προβλήματα) αλλά τα θρέφει και τα βοηθά να πετύχουν το bien estar(ευ ζην), τότε είναι κοινωνικά βιώσιμο.

Κοινωνική περμακουλτούρα είναι η πτυχή της περμακουλτούρας που εργάζεται περισσότερο με τις ηθικές αξίες της φροντίδας των ανθρώπων και την δίκαιο διαμοιρασμό των πόρων. Εφαρμόζεται σε κοινωνικούς οργανισμούς/συστήματα που συνεισφέρουν στην επίτευξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και διαπραγματεύεται πως οι αρχές της περμακουλτούρας εφαρμόζονται στον/την εαυτό/ή μας, τις ανθρώπινες σχέσεις και τα κοινωνικά συστήματα παγκοσμίως.

Η κοινωνική περμακουλτούρα εφαρμόζεται σε 4 διαφορετικά επίπεδα:

  1. Ζώνη 00, ο εαυτός ή η εαυτή μου
  2. Διαπροσωπικές σχέσεις, ζευγάρια ανθρώπων
  3. Ομάδες ανθρώπων (3 άτομα και περισσότερα)
  4. Οργανισμούς (πολύπλοκα κοινωνικά συστήματα)

Κάθε επίπεδο είναι ένα σύστημα συστημάτων, ένα σύστημα που απαρτίζεται από στοιχεία που είναι και τα ίδια ένα σύστημα στοιχείων. Αναφέρονται παραδειγματικά τα στοιχεία στα οποία μπορούν να αναλυθούν το κάθε επίπεδο:

  1. Σύστημα: Ζώνη 00 -> Στοιχεία: σκέψεις, συναισθήματα, ιδέες, ικανότητες, όνειρα
  2. Σύστημα: Διαπροσωπικές σχέσεις -> Στοιχεία:επικοινωνία, συγκρούσεις, συνέργεια
  3. Σύστημα: Ομάδες -> Στοιχεία: το πεδίο μιας ομάδας, αποφάσεις, ρόλοι
  4. Σύστημα: Οργανισμοί -> Στοιχεία:μέλη, δομή, καταστατικό, τρόπος λειτουργίας, όραμα

Μπορούμε να φανταστούμε την κοινωνική περμακουλτούρα ως ένα δίκτυο/μυκήλιο που συνδέει στοιχεία που το κάθε ένα είναι δίκτυο άλλων πολλών δικτύων και στοιχείων. Χαρακτηριστικό των στοιχείων αυτών είναι ότι εφαρμόζουν (σε διαφορετικό βαθμό το κάθε ένα) τις αρχές της περμακουλτούρας σε κοινωνικά συστήματα.Μερικοί από τους τομείς με τους οποίους συνδέεται η κοινωνική περμακουλτούρα είναι:

Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, οικοκοινότητες, μη βίαιη επικοινωνία, σοσιοκρατία, θεωρία των συστημάτων, περιβαλλοντικός ακτιβισμός, κίνημα μετάβασης, βαθιά οικολογία, κίνημα διατροφικής αυτάρκειας, ΚΥΓΕΩ, αυτοφροντίδα, ιθαγενική γνώση και κουλτούρα, θεωρίες για τη ζωή των ομάδων και τους ρόλους σε αυτές, θεωρία U, βιοπεριφέρειες,
Η κοινωνική περμακουλτούρα αφορά εξίσου τον σχεδιαστή όσο και τα στοιχεία που απαρτίζουν ένα σχέδιο. Η κοινωνική περμακουλτούρα μπορεί να δώσει έναν τρόπο σκέψης και να οδηγήσει τον σχεδιαστή μέσα από τη διαδικασία του σχεδιασμού ενώ παράλληλα μπορεί να ρυθμίσει τις σχέσεις ανάμεσα στα κοινωνικά στοιχεία του σχεδιασμού. Η διαδικασία τους σχεδιασμού ενός εγχειρήματος αντανακλάται στον ίδιο τον σχεδιασμό, όσο βιώσιμη είναι για τον ίδιο τον/την σχεδιαστή/τρια, τόσο βιώσιμο θα είναι το αποτέλεσμα. Σαν σχεδιαστές φέρνουμε όλο μας τον εαυτό στα εγχειρήματα μας- την ταυτότητα μας, τις αξίες μας και τις εμπειρίες μας, όπως και τις δυνάμεις μας, τα χαρίσματα μας και τις ασυνείδητες υποθέσεις που κάνουμε στη ζωή μας. Το σύνθετο ον που είμαστε επρόκειτο να επηρεάσει τα σχέδια μας εις βάθος.

Περισσοτερα αρθρα

Κοινωνική Περμακουλτούρα

Βιωσιμότητα: Κάτι είναι βιώσιμο όταν μπορεί να επαναλαμβάνεται αιωνίως. Προσωπική βιωσιμότητα είναι η ικανότητα να διατηρούμε τους/τις εαυτούς/ες μας: τα επίπεδα ενέργειας μας, την υγεία

Read more >

Τι είναι Περμακουλτούρα;

Περμακουλτούρα (Permaculture) ή αλλιώς μόνιμη καλλιέργεια (permanent-agriculture) ως έννοια, δημιουργήθηκε από τους Bill Mollison και David Holmgren στην Αυστραλία στη δεκαετία του ’70 ως απάντηση

Read more >